Avís legal

Yvonne Lorenz
Elverfeldstr. 29
44267 Dortmund
Alemanya

teléfon: +49 231 99 78 83 20
fax:         +49 231 99 78 83 40
e-Mail: y.lorenz@fe-consulting.com
web: www.fe-consulting.com

Titular del dret de disposició:

Philippe Koreska
C/Francesc Carbonell, 50
3 1a
08034 Barcelona
Espaya
e-Mail: p.koreska@fe-consulting.com
teléfon: +34 935551971

Responsable de l'content segons § 55. 2 RStV Alemanya: Yvonne Lorenz, directora

Jurisdicció Dortmund, Alemanya

Número d'identificació fiscal alemany :: 315/5154 / 2752

Número fiscal internacional sobre les vendes: DE317386686

Responsable (prestador del Servei): MARC Cristià CASTELLVI
Domicili Social: C / Monistrol, 31? Baixos, 08012 Barcelona
NIF: 43432469M
Telèfon: 0034 93 207 60 11
e-Mail: mcristia@icab.cat

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: Info@fe-consulting.com

Protecció de dades personals

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que en el present lloc web no es demanen ni recullen dades de caràcter personal. Els usuaris que voluntàriament facilitin les seves dades personals, a través dels mitjans de contacte que preveu la pàgina web, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que aquestes dades siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats: 1. Gestió de clients , contactes, consultes i prestació del servei sol·licitat. 2. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de la companyia. En qualsevol cas, el prestador garanteix a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans: 1. E-Mail: Info@fe-consulting.com, Correu postal: C / Monistrol, 31? Baixos, 08012 Barcelona. De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, chatss, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol

Comprovant de legalitat de les fotos

Drets d'autor de les fotos: https://www.shutterstock.com

Foto portada: no: 334547021, foto subcontractació: no: 157044455, foto HORECA: no: 419948404, foto tèxtil: no: 406517023, foto fira: no: 789441418, foto equip: no: 47208427, foto supermercat: no: 406913140, foto formació: no: 206744158, foto construcció: no: 426500653, foto contacte: no: 242966005, foto referències: no: 755.501.863.

Diese Website wurde mit Zeta Producer erstellt

Mit Zeta Producer erstellen Sie ohne Vorkenntnisse eine professionelle Homepage. Design auswählen, Inhalte einfügen, Website veröffentlichen. Fertig. Kostenlos testen unter zeta-producer.com.